Taxicentrale Amsterdam wacht voorstel Rood niet af

De Taxicentrale Amsterdam (TCA) heeft het definitieve bemiddelingsvoorstel in het Amsterdamse taxiconflict afgewezen nog voordat bemiddelaar M. Rood het voorstel heeft gepresenteerd.

De partijen in het conflict, de gemeente Amsterdam, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, TCA, en concurrent TaxiDirekt, zouden het voorstel vandaag per koerier ontvangen. Maar TCA-directeur Grijpink heeft al tegenover De Telegraaf verklaard dat hij niet langer gelooft in de bemiddeling. Hij beschuldigt Rood ervan geen bemiddelaar te zijn maar ,,partij'' in het conflict.

Grijpink, die zijn beschuldiging vanochtend herhaalde in het Radio 1 journaal, was vanochtend niet bereid om tegenover deze krant commentaar te geven. Uit onvrede met stukken die eerder in NRC Handelsblad over de taxi-kwestie zijn verschenen, wil de taxicentrale deze krant niet meer te woord staan.

Uitgangspunt van het voorstel van Rood is dat TCA zijn monopoliepositie in Amsterdam kwijtraakt, zoals de nieuwe taxi-wet voorschrijft. Taxistandplaatsen moeten ook voor concurrenten toegankelijk zijn. Wel wil Rood een overgangsregeling treffen voor de deregulering.

TCA wil dat chauffeurs hoge bedragen blijven betalen voor aansluiting bij de centrale, net als vroeger toen de vergunningen nog schaars waren. De overheid moet van de taxicentrale daarom een fonds instellen dat die uitgaven helpt financieren. Rood verwerpt die eis. Rood zei vanochtend dat hij het ,,niet zakelijk'' vindt van de TCA-directie om al uitlatingen te doen voordat het eindvoorstel is verstuurd. Hij gaat er vooralsnog vanuit dat de TCA-directie komende zaterdag gewoon aanschuift bij het laatste gesprek dat hij met de partijen zal voeren. Tijdens dat gesprek moet duidelijk worden of er een akkoord is. Rood onderstreept dat over het eindvoorstel niet meer valt te onderhandelen. ,,Het is ja of nee. Ik kan niet eindeloos blijven bemiddelen.''De Bond van Taxiondernemers (BTO) vindt dat de TCA-directie met haar halsstarrigheid de belangen van de taxichauffeurs bij de Amsterdamse centrale schaadt. Woorvoerder E. van Thijn, die zegt honderd chauffeurs te vertegenwoordigen, zei vanochtend dat hij Rood nog wel aanvaardt als bemiddelaar.