Pluk-ze-wet drijft drugshandelaren tot liquidaties

In het milieu van drugshandelaren zijn liquidaties een vertrouwd gegeven. Strafpleiter Th. Hiddema voorspelt een toename.

,,De Pluk-ze-wet is de motor van een nieuw soort criminaliteit'', zegt de Maastrichtse strafpleiter Th. Hiddema. Hij voorspelt: ,,Dit wordt het jaar van de afrekeningen, de pleuris breekt uit.'' Met een elegant gebaar tikt hij een suikerzakje leeg in zijn koffie en peutert hij een filtersigaret uit het antieke zilveren doosje.

Als hun straf er bijna op zit, worden criminelen geconfronteerd met vorderingen van miljoenen guldens in het kader van de Pluk-ze-wet. Dat geld hebben ze niet meer en dus worden oude maten worden onder druk gezet om te helpen. Wie weigert mag vrezen voor zijn leven. ,,Op het eind van zijn straf zit de dader als een gek te werken om het geld bij elkaar te schrapen, in plaats van te resocialiseren. Binnen de kortste keren is hij weer volledig terug in het criminele circuit'', aldus Hiddema.

De bekende strafpleiter wil meer aandacht van de verantwoordelijke autoriteiten, ,,maar ook van de politiek'' voor dit onbelichte effect van een wet die bedoeld is om de exorbitante, maar illegaal verkregen inkomsten van bijvoorbeeld drugshandelaren af te romen. Dat gebeurt met stevige belastingaanslagen, die weer gebaseerd zijn op uiterst serieuze berekeningen van accountants. ,,Justitie weet inmiddels wat de gevolgen zijn van deze wet'', aldus Hiddema. Die zijn volgens hem dat er steeds meer liquidaties, dodelijke afrekeningen plaatshebben.

Een precies beeld is niet te krijgen, omdat criminele afrekeningen (nog) niet apart worden geregistreerd. Volgens Justitie is niet aan te geven welk percentage van de 250 à 300 moorden per jaar onder de noemer liquidatie kan worden gebracht.

Recente berichten laten iets zien dat in de buurt komt van Hiddema's voorspelling. In Eindhoven werden binnen anderhalve week vier mannen op klaarlichte dag omgebracht. In het afgelopen weekeinde vielen bij een afrekening in Zevenaar opnieuw twee slachtoffers.

Hiddema verdedigt onder meer (grote) drugshandelaren. Een aantal van hen is geboren in Turkije of heeft er connecties. ,,In het afgelopen jaar heb ik al drie goede klanten verloren als gevolg van liquidaties'', zegt hij.

Op grond van de dossiers en door wat hij verneemt uit de omgeving van de slachtoffers, concludeert hij dat het afrekeningen betreft die rechtstreeks verband houden met de `Pluk-ze'-wet. ,,De effecten van deze wet worden nu venijnig merkbaar'', aldus Hiddema. Hij beschrijft wat zich volgens hem nu afspeelt. In het criminele milieu buiten en binnen de gevangenis.

Het gaat hierbij om drugshandelaren die zo'n jaar of zes geleden werden gepakt. Bij het begin van hun strafrechtelijke vervolging werd ook, zoals hij het noemt, het Pluk-ze-traject gestart. ,,Men kreeg een aankondiging, zoals het hoort'', aldus de advocaat.

Maar er werd nog niets in beslag genomen, eerst moest de uitkomst van het strafproces bekend zijn. ,,Dat duurt dan even, want deze verdachten gaan door tot de hoogste instantie en dan zijn we een paar jaar verder'', aldus Hiddema. De straffen van destijds, opnieuw bekrachtigd door Hof en Hoge Raad, lopen nu ten einde. De drugshandelaar die zijn vrijheid ziet naderen, wordt plotseling geconfronteerd met de boodschap dat de staat nog enkele miljoenen te goed heeft. Als hij niet over de brug komt, moet hij nog eens enkele jaren in de cel doorbrengen.

,,En dit laatste is natuurlijk een verschrikking voor ze. De paniek slaat toe, in de cel maar ook in de familie buiten'', zegt Hiddema. De cliënten in zijn praktijk, die voor de Pluk-ze-wet in aanmerking komen, hebben aanslagen van boven de miljoen gulden ontvangen.

,,Dat geld is er natuurlijk niet meer. Dit zijn geen types die netjes gaan beleggen. Het bedrag dat de staat van ze wil hebben is ook altijd beduidend hoger dan wat er werkelijk wordt aangetroffen. Om het anders te zeggen, het onwettig verkregen voordeel is allang opgebruikt'', aldus de advocaat. In de meeste gevallen is er volgens hem niet meer te halen ,,dan wat oude auto's en een luxe interieur''.

Zodra ze het bedrag van de vordering kennen, gaan de betrokkenen verhaal halen bij oude maten. Maar die geven vaak niet thuis en dat komt extra hard aan, meent Hiddema, vooral omdat de man die is gepakt zijn mond heeft gehouden. ,,De anderen hebben al die jaren zaken kunnen doen en een weigering om iets terug te doen zal niet worden geaccepteerd. Hij vindt dat zijn maten hem moeten vrijkopen'', zegt Hiddema.

Wanneer dat niet gebeurt, valt in deze kringen al snel het besluit om er ,, een Joego bij te halen''. Hiddema: ,,Inderdaad Joegoslaven, die zijn niet zo duur en zij hebben voldoende afstand om een liquidatie uit te voeren.''

Hij kent nog een ander effect van de Pluk-ze-wetgeving en in het bijzonder van het maximaliseren dat justitie hierbij hanteert. Het doet zich speciaal voor bij Turkse criminelen. Deze drugshandelaren hebben meestal wel een deel van de inkomsten naar hun vroegere vaderland overgebracht, waar het is geïnvesteerd in hotels of landerijen.

Op een dag krijgen ,,de ooms'' daar bezoek van handlangers van de drugshandelaar die dringend geld nodig heeft. Op last van de handelaar in de cel wordt er om anderen te intimideren, iemand doodgeschoten. Als de koerier dan vertelt, al of niet met de documenten op tafel, hoeveel er moet worden betaald, zullen deze `ooms' zich bedrogen voelen. Zoveel geld hebben ze immers nooit ontvangen? Waar is dat allemaal gebleven? Hun conclusie is al gauw dat ze zijn belazerd. De ,,boze ooms'' sturen vervolgens weer een expeditie naar Nederland om verhaal te halen en wraak te nemen voor de eerdere afrekening.

,,De liquidaties van de laatste tijd komen voort uit eerdere liquidaties in Turkije, dat is voor mij een feit'', aldus Hiddema.

    • Harm van den Berg