Personalia

Drs. E. Gerritsen is door burgemeester Patijn voorgedragen als gemeentesecretaris van Amsterdam. Op dit moment is Gerritsen directeur Financieel-Economische Zaken en plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de gemeenteraad de voordracht goedkeurt, zal Gerritsen op 1 augustus aantreden. Hij volgt M. Sint op die begin dit jaar afscheid nam.