Oude verpakkingen opnieuw gebruiken

De Nederlandse gemeenten gaan op grotere schaal papier gescheiden inzamelen. Dat hebben het bedrijfsleven, gemeenten en het ministerie van VROM afgesproken.

De gescheiden inzameling van papier moet een bijdrage leveren aan de toename van hergebruik van verpakkingsmateriaal.

Deze zomer houdt het ministerie van VROM een congres waar gemeenten informatie krijgen over systemen van gescheiden inzameling van papier. De prijs voor oud papier ligt hoog en bovendien wordt vanaf volgend jaar een extra heffing geïntroduceerd op het aanbieden van restafval bij afvalverbrandingsinstallaties.

Tijdens het overleg is gesproken over maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsafval terug te brengen. In het zogenoemde Convenant Verpakkingen II dat in 1997 werd getekend door bedrijfsleven, rijk en gemeenten staat dat de hoeveelheid verpakkingsafval van papier, karton, glas, kunststof en metaal in 2001 ten hoogste 940 kiloton mag bedragen. Die doelstelling zal zonder extra maatregelen niet worden gehaald, zo rapporteerde vorig jaar de commissie verpakkingen die toezicht houdt op uitvoering van het convenant. Vooral afval van papier, karton en kunststof neemt eerder toe dan af.

De ondertekenaars van het convenant willen ook dat er meer verpakkingen van kunststof en papier gescheiden worden ingezameld bij bedrijven. Daartoe zijn zij feitelijk verplicht, maar veel bedrijven zijn daarvan nog onvoldoende op de hoogte.

Veel winst denken het bedrijfsleven en het ministerie van VROM de komende tijd nog te maken door het beperken van zogenoemde transportverpakkingen, bijvoorbeeld door het vervangen van kartonnen dozen door plastic kratten die vaker gebruikt kunnen worden.

    • Arjen Schreuder