Op de plaats rust

Maandag kwart over tien. Vandaag begint weer de cursus Nederlands voor marine-officieren in opleiding. De adelborsten wachten in lokaal 128 op mijn komst. Hun witte petten hangen aan de kapstok. Ik doe de deur open en stap naar binnen. Op dat moment treedt de klassenoudste naar voren. Hij roept: ,,Geeft acht.'' Twintig jonge mannen en twee jonge vrouwen staan in de houding. De schoenen gepoetst en de jasjes dichtgeknoopt. Vervolgens kijkt hij mij aan en zegt: ,,Mevrouw Van Dijk, klas Z1 is gereed voor de les. Kwakernaak is naar de fysio en Klootwijk ligt in de ziekenboeg. Verder geen bijzonderheden.''

Ik bedank hem voor de informatie en wacht op wat komen gaat.

De klassenoudste draait zich weer naar de groep om en roept: ,,Op de plaats rust.'' Koffertjes gaan open. Pen en papier wordt gepakt. De les kan beginnen.

    • Diana van Dijk