Onderzoek naar fraude onkosten EU

Op initiatief van de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Van Hulten doet de dienst voor fraudebestrijding van de Europese Unie, Olaf, voor het eerst een onderzoek naar mogelijke fraude bij het Europees Parlement. De meeste Europarlementariërs van de commissie voor begrotingscontrole van het parlement hebben geprobeerd om een fraudeonderzoek te voorkomen. Het onderzoek betreft een Belgische ambtenaar van het Europees Parlement die in Brussel woont, maar had opgegeven in Luxemburg te wonen en die voor honderdduizenden euro's reiskosten declareerde – en die niet-gemaakte reiskosten ook inderdaad vergoed kreeg. De zaak loopt al langer. Eerder besloten de vice-voorzitters van het parlement dat de uitbetalingen aan de ambtenaar voortgezet moesten worden. De commissie voor begrotingscontrole van het Europees Parlement wees daarna in meerderheid een voorstel af om de zaak voor te leggen aan de Europese Rekenkamer en de dienst voor fraudebestrijding, Olaf. Daarop besloot Van Hulten, lid van deze commissie, de zaak bij Olaf te melden.

FRAUDE: pagina 5