Maatregelen treinoverlast

. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren een reeks aanpassingen aangekondigd voor het baanvak Elst-Oldenzaal om de overlast van extra goederentreinen voor te beperken.

Het gaat onder meer om vijf nieuwe bruggen, de vervanging van zeven overgangen door tunnels en de plaatsing van geluidsschermen. In totaal zal hiermee zo'n 300 miljoen gulden zijn gemoeid.

Daarnaast zullen enkele soortgelijke maatregelen worden genomen langs de Flevoroute en de nog aan te leggen Hanzelijn van Lelystad via Kampen naar Zwolle. Deze aanpassingen zullen naar schatting 210 miljoen gulden vergen.

De maatregelen werden nodig, nadat het kabinet vorig najaar had besloten af te zien van een grotendeels nieuw tracé voor de Noordoost-tak van de Betuweroute. In plaats daarvan zou een deel van de goederentreinen via het bestaande spoor tussen Elst en Oldenzaal moeten worden geleid. Een ander deel zou via de Flevoroute en de Hanzelijn worden afgewikkeld.

Vooral op het oude baanvak tussen Arnhem en Deventer waren de mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal treinen beperkt. De geluidsnormen van de overheid zelf laten niet toe dat er ook 'snachts extra goederentreinen langs deze route rijden. Die mogen slechts gedurende de dag passeren. In de praktijk, zo schreef Netelenbos gisteren in een brief aan de Tweede Kamer, zal er tussen 7.00 uur en 19.00 uur gemiddeld in elke richting één extra goederentrein voorbijrijden.

Bovendien wil Netelenbos langs dit baanvak het vervoer van chloor verbieden en het vervoer van LPG en andere gevaarlijke stoffen beperken.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaf gisteren voorts een rapport vrij over de effecten van de Betuweroute op het milieu. Conclusie: het goederenvervoer per spoor is slechts onder bepaalde omstandigheden beter voor het milieu dan andere vervoersmiddelen zoals vrachtwagens en binnenvaartschepen.

Wanneer echter veel gebruik wordt gemaakt van diesellocomotieven verkeert dit voordeel al spoedig in een nadeel ten opzichte van vrachtwagens en binnenvaartschepen. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van CO2 en NOx. Ook hangt er veel af van de snelheid van een trein. Naarmate die sneller gaat, neemt de geluidsoverlast sterk toe.