Jospin wil het ondernemen stimuleren

De Franse premier Lionel Jospin heeft gisteren maatregelen ter stimulering van de oprichting van nieuwe bedrijven afgekondigd. Gedurende het afgelopen decennium is het aantal nieuwe bedrijven jaarlijks teruggelopen, van 294.000 in 1994 tot 268.000 in 1999. Met de maatregelen wil Jospin `de ondernemingsgeest' bevorderen en zorgen dat Frankrijk op dit vlak ,,in de kop van het peloton'' in Europa belandt. Volgens minister Laurent Fabius (Financiën) leveren bedrijven jonger dan vijf jaar een op de vijf arbeidsplaatsen en dragen de stimuleringsmaatregelen dus ook bij aan terugdringing van de werkloosheid.

De maatregelen variëren van vrijstelling van oprichtingskosten tot belastingverlichting. Inschrijving in het handelsregister en aankondiging in het officiële Bulletin zijn voortaan kosteloos; de ongeveer vijftienduizend gulden die de oprichting van naamloze vennootschappen vergt, kunnen over een periode van vijf jaar betaald gaan worden in plaats van direct in één keer en de sociale lasten van starters zullen de eerste twee jaar nog verder omlaag gebracht worden dan vanaf 1 juli (het eerste jaar 30 procent, het tweede 15 procent) al het geval zou zijn. Verder wil de premier van Frankrijk ervoor zorgen dat werknemers die ontslag nemen om een bedrijf op te zetten hun rechten op een werkloosheidsuitkering behouden voor het geval dat hun project mislukt. Bedrijven die ,,moeilijk in de markt liggen'' wil de regering bovendien steunen met een renteloze lening van 13.000 gulden.

De regering wil ook het in 1998 opgerichte fonds voor risico-dragend kapitaal, dat 300 miljoen gulden in kas had bij de oprichting, een impuls geven. De staat, de Europese Investeringsbank en de Depositokas zullen gezamenlijk nog eens zo'n bedrag bijdragen. Een half miljard gulden wordt vrijgemaakt om dertigduizend ,,buurt''-bedrijfjes te steunen met, per project, zestien duizend gulden. De regering wil hiermee het goede voorbeeld geven aan banken om leningen te verstrekken aan starters, waarvan nu slechts een kwart een lening bij een bank hebben kunnen afsluiten.

De maatregelen van de regering-Jospin passen in een al twintig jaar oude traditie in Frankrijk om de oprichting van nieuwe bedrijven te bevorderen, ongeacht de politieke kleur van de opeenvolgende regeringen. Afhankelijk van de sector waarin het nieuwe bedrijf opereert schommelen de overlevingskansen na drie jaar tussen 48 en 67 procent. Van de 87.000 bedrijven die in het eerste half jaar van 1994 werden opgericht, overleefden 51.000 (59 procent) de eerste drie jaar.

    • Pieter Kottman