Inflatie Nederland loopt sterk op

De Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwachten dat de inflatie in Nederland sterk oploopt. Dat komt door de krachtige groei van de Nederlandse economie.

Het IMF schrijft in zijn vanmiddag gepubliceerde halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie dat de inflatie in Nederland dit jaar naar verwachting oploopt tot 2,3 procent en volgend jaar zelfs tot 3,5 procent. De Europese Commissie noemt in haar gisteren gepresenteerde halfjaarlijkse prognose voor de Europese economie geen cijfers, maar geeft wel uiting aan de ,,groeiende zorg'' over de ontwikkeling van de prijzen in Nederland.

De hoge inflatieprognoses, waarvan die voor 2001 zelfs de hoogste is van alle industrielanden, komen niet geheel onverwacht. In maart lag de Nederlandse inflatie weliswaar volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog op 1,9 procent, waarmee Nederland het laagste inflatietempo in de eurozone had. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eerder dit jaar echter al voorspeld dat de inflatie zal oplopen tot 2,25 procent dit jaar en 3,25 procent volgend jaar.

De inflatie wordt aanjaagd door de aanhoudende economische groei in Nederland, die door het CPB is geraamd op 4 procent dit jaar. Het IMF zit daar met en raming van 3,8 procent iets onder, de Commissie met 4,1 procent iets boven. Voor volgend jaar voorziet het IMF een groei van 3,4 procent (CPB: 3,5 procent). De economische groei houdt banenmotor gaande, waardoor de werkloosheid volgens het IMF verder afneemt van gemiddeld 3,2 procent in 1999 tot 2,3 dit jaar en 2,0 in 2001. Dat is bijna het gunstigste cijfers van alle industrielanden: alleen IJsland zal met 1,5 procent lager zitten.

De economische groei zorgt ook voor een verkrappende arbeidsmarkt, waardoor volgens de Europese Commissie de lonen ,,duidelijk sneller'' toenemen dan in omringende landen. De Nederlandse regering zou volgens de Commissie een strikter budgetbeleid moeten voeren, als de inflatiedruk intenser wordt en de huidige stijgende loontrend zich voortzet. Ook moet worden gewaarborgd dat de verslechtering van het overheidsbudget - als gevolg van lagere inkomsten door de belastinghervorming in 2001 tijdelijk is.

Op het gebied van hervormingen moet Nederland volgens de Europese Commissie onderzoek en ontwikkeling in de particuliere sector meer stimuleren en de technologieoverdracht van overheid naar bedrijfsleven bevorderen. Ook blijft Nederland achter met uitvoering van de richtlijn om openbare aanbestedingen voor het buitenland open te stellen en de liberalisering van kabelnetwerken voor telefonie en Internet.