ICT'ers staken lokken student

ICT-bedrijven zullen geen personeel werven onder nog niet afgestudeerde hbo'ers. Branche-organisatie Fenit, de Vereniging ICT Nederland en de hbo-raad zullen over twee weken in Den Haag een convenant tekenen.

Vanwege het personeelstekort in tal van sectoren nemen bedrijven steeds vaker studenten in dienst voordat ze de opleiding hebben afgerond. Vooral in de informatie en communicatie technologie (ICT) komt dit veel voor omdat in deze sector het tekort aan werknemers nog nijpender is. In deze sector zijn jaarlijks meer dan 1.200 werknemers nodig terwijl er jaarlijks 3.000 studenten van de opleiding komen.

Uiteindelijk is deze praktijk voor alle betrokkenen nadelig, zo menen nu de genoemde organisaties. Studenten komen zonder diploma op de arbeidsmarkt terecht, hetgeen ongunstig kan uitpakken voor hun carrière. Hogescholen worden deels bekostigd op het aantal diploma's dat ze afgeven en zien met de voortijdige uitstroom hun budget dalen.

Ook de ICT-bedrijven zijn er niet bij gebaat, want ze krijgen minder goed opgeleide werknemers, zegt Sylvia Roelofs, directeur van de zowel Fenit als van Vereniging ICT Nederland. ,,De hele sector heeft belang bij een goed kennisniveau van de werknemers.'' Tachtig procent van de Nederlandse ICT-bedrijven is aangesloten bij een van de twee stichtingen.

In het convenant wordt tevens afgesproken dat de ICT-bedrijven in samenwerking met hogescholen zogenaamde `duale leerroutes' gaan aanbieden, waarbij de studenten leren en werken kunnen combineren. ,,We verwachten dat we met die constructie een deel van de tekorten kunnen opvangen'', zegt Roelofs. In het convenant moeten modelcontracten voor deze leren/werken-constructie worden vastgelegd.