Debuut `Olaf' in Europees Parlement

De dienst voor fraudebestrijding van de Europese Unie, Olaf, doet voor het eerst een onderzoek naar mogelijke fraude bij het Europees Parlement. De zaak is aanhangig gemaakt door de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Van Hulten.

De meeste Europarlementariërs van de commissie voor begrotingscontrole van het parlement hebben geprobeerd om een fraudeonderzoek te voorkomen en de affaire in der minne te schikken.

De zaak betreft een Belgische ambtenaar van het Europees Parlement die in Brussel woonde, maar bij zijn aanstelling Luxemburg als woonplaats opgaf. Hij heeft voor honderdduizenden euro's reiskosten en toeslagen gedeclareerd. Vorig jaar ontdekte de interne financiële controle van het parlement dat de ambtenaar ten onrechte declareerde. Daarop werd geen toestemming voor uitbetaling van de declaraties meer gegeven.

Deze beslissing van de financiële controle werd vervolgens voorgelegd aan de vergadering van vice-voorzitters van het parlement, het zogenaamde Bureau. Dit Bureau had het recht het besluit van de financiële controle te annuleren en alsnog uitbetaling van de declaraties toe te staan. Daarvoor moest het Bureau wel advies vragen aan de parlementaire commissie voor begrotingscontrole.

Deze commissie besloot vorig najaar dat de financiële controle terecht de uitbetaling had geweigerd en adviseerde het Bureau om eenzelfde standpunt in te nemen. De vice-voorzitters van het Europees Parlement schoven het standpunt van de commissie echter terzijde en stonden toe dat de ambtenaar toch zijn vergoeding voor nietgemaakte reizen van Luxemburg naar Brussel ontving. Vervolgens wees een meerderheid van de commissie voor begrotingscontrole een voorstel van de hand om de zaak voor te leggen aan de Europese Rekenkamer en aan de dienst voor fraudebestrijding, Olaf.

Europarlementariër Van Hulten, die lid is van de commissie, besloot toen de zaak op eigen gezag bij Olaf te melden. Daarop is begin van dit jaar een fraudeonderzoek begonnen. Volgens Van Hulten hebben zijn collega's van de commissie voor begrotingscontrole zijn optreden als ,,eigenzinnig'' bestempeld. Hoge ambtenaren in dienst van het parlement hebben hem de melding van waarschijnlijke fraude verweten. Zij hebben gezegd dat hun collega als ,,een aardige man die hard werkt'' niet aan de onderzoek van Olaf blootgesteld had mogen worden.

Het Europees Parlement heeft onlangs in rapporten van zowel de Europese Rekenkamer als van een parlementaire rapporteur zware kritiek gekregen op vele financiële onregelmatigheden. Veel Europarlementariërs willen in verband hiermee enkele weken wachten met het nemen van een besluit om zichzelf kwijting te verlenen over uitvoering van de parlementaire begroting over 1998. Zo'n kwijting op dit moment zou een te scherpe tegenstelling vormen met de wens van Europarlementariërs om de Europese Commissie te straffen omdat deze niet snel genoeg financiële hervormingen heeft doorgevoerd. Die straf moet bestaan uit een uitstel van de verlening van kwijting aan de Commissie voor uitvoering van de begroting van de Europese Unie over 1998.

    • Ben van der Velden