CPB: pas op met uitgeven meevallers

. De discussie over de miljardenmeevallers mag niet leiden tot ondoordacht investeren in de samenleving. De krapte op de arbeidsmarkt en het risico van inflatie en oververhitting van de economie laten dat niet toe.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het vanmorgen gepresenteerde Centraal Economisch Plan (CEP). Het CEP vormt de basis voor de binnenkort te voeren discussie over de Voorjaarsnota, de voorbereiding op de begroting voor 2001.

CPB-directeur F. Don zei vanmorgen dat eventuele extra uitgaven en lastenverlichting alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten worden ingezet. Algemene lastenverlichting acht hij onnodig.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt verwacht het CPB dat de werkloosheid dit jaar voor het eerst sinds begin jaren zeventig onder de 200.000 personen (2,75 procent van de beroepsbevolking) zal dalen. Don erkende dat de krapte op de arbeidsmarkt en de mogelijke loonexplosie die daarvan het gevolg kan zijn een zeker risico met zich meebrengen, maar onderstreepte dat van een oververhitting van de economie geen sprake hóeft te zijn. ,,Het is dan wel nodig nieuw arbeidsaanbod aan te boren, door bijvoorbeeld ouderen langer te laten werken, minder mensen in de WAO te laten komen, de arbeidstijdverkorting terug te draaien en deeltijdwerk te ontmoedigen.''

De macro-economische cijfers die het planbureau vanmorgen presenteerde, circuleren al enige weken in concept. Ze wijken dan ook niet af van het inmiddels bekende beeld van een gunstige economische situatie. Dit jaar wordt een economische groei van 4 procent verwacht. Voor volgend jaar geldt een prognose van 3,5 procent. De inflatie zou volgend jaar iets toenemen als gevolg van de belastingherziening waardoor de bestedingen omhooggaan. De vrij besteedbare meevallers aan de uitgavenkant van de begroting worden geschat op 3,5 miljard gulden dit jaar en 4 miljard volgend jaar. De inkomstenmeevallers bedragen naar verwachting 12 miljard in 2000 en 18 miljard in 2001. Ook het Internationaal Monetair Fonds kwam vandaag met een publicatie over de Nederlandse economie. Het IMF schrijft in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie dat de inflatie in Nederland dit jaar oploopt tot 2,3 procent en volgend jaar zelfs tot 3,5 procent. De Europese Commissie, noemt in haar gisteren gepresenteerde halfjaarlijkse prognose voor de Europese economie geen cijfers, maar geeft wel uiting aan de ,,groeiende zorg'' over de ontwikkeling van de prijzen in Nederland.

INFLATIEpagina 17