Centrale bank wil scherper toezicht

De toezichthouder op het bankwezen, De Nederlandsche Bank (DNB), wil het toezicht op financiële conglomeraten aanscherpen. De huidige manier van controleren vertoont volgens de centrale bank ,,blinde vlekken'' en is ,,niet meer van deze tijd''.

Directeur toezicht prof. A. Schilder van DNB lanceert vandaag in deze krant het plan om grote financiële conglomeraten als ING (waartoe ook bijvoorbeeld Nationale Nederlanden behoort), Fortis (inclusief verzekeraar Amev) of SNS (Reaal) voortaan ook op holdingniveau te controleren.

Dat is nu niet mogelijk: DNB kijkt slechts naar de bancaire poot van de conglomeraten en de Verzekeringskamer (VK) naar de verzekeringstak. De toezichthouders hebben geen inzicht in andere zaken, zoals deelnemingen in niet-financiële ondernemingen of activiteiten in het buitenland. Ook is er volgens Schilder ,,te weinig grip'' op het eigen vermogen van de holdingmaatschappij.

Schilder wil de reguliere controletaken intact houden, maar daarnaast speciale teams samenstellen met vertegenwoordigers van DNB, de VK en eventueel beurswaakhond STE. Deze teams moeten op holdingniveau het toezicht gaan uitvoeren, in eerste instantie voor een proefperiode van twee jaar. Schilders plan wordt momenteel besproken in de Raad van Financiële Toezichthouders, het overlegorgaan van DNB, VK en STE.

Nederlandse financiële conglomeraten als ING en Fortis zijn ook naar mondiale maatstaven grote spelers. Schilder wijst erop dat het huidige toezichtsysteem te beperkt is: ,,Daar kunnen we in het buitenland echt niet meer mee aankomen.''

Het is volgens hem niet uit te leggen dat toezichthouders geen zicht hebben op bepaalde activiteiten: ,,Stel, de holding neemt een belang in een telecom- of Internetbedrijf en die tent gaat onderuit. Dat laat de financiële positie van de hele holding niet ongemoeid. Er ontstaat toch een zuigkracht op het vermogen en dus op de stabiliteit, waar het ons in het toezicht juist om gaat. Voor deze situaties moeten duidelijke regels komen. Ik wil het daarbij niet over de peanuts hebben, maar ergens ligt natuurlijk wel een grens. Die moeten we markeren. Er moet iets van dijkbewaking aan de top zijn'', aldus Schilder.

IVOREN TOREN: pagina 18

    • Joost Oranje