`Boerenbond moet boeren in nood steunen'

. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) zou een steunfonds moeten instellen voor Brabantse en Zeeuwse boeren die bij de sanering van hun sector financieel in problemen komen. Dat vindt Tweede-Kamerlid R. Poppe van de Socialistische Partij.

Poppe reageert hiermee op het bericht in deze krant dat de ZLTO een vermogen van twee tot drie miljard gulden beheert.

Volgens Poppe zijn er boeren die, ondanks de 1,8 miljard gulden kostende opkoop- en sloopregelingen van rijk en provincies, toch in moeilijkheden komen. Poppe: ,,De rijke ZLTO zou een sociaal gezicht kunnen laten zien en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Het gaat trouwens om geld van en voor de boeren.''

De ZLTO is de rijkste boerenorganisatie van Nederland. De organisatie heeft onder andere grote deelnemingen in internationaal opererende bedrijven. Volgens Poppe past het de politiek niet om de ZLTO te dwingen mee te betalen aan de sanering van de landbouw. Poppe: ,,Daar moet de politiek zich niet mee bemoeien. Voor je het weet heb je een precedent en bemoeit de politiek zich met de besteding van stakingskassen van de vakbonden.''

Poppe vindt het daarentegen ,,schandalig'' dat de ZLTO nu alleen maar om meer steun voor de herstructurering aanklopt bij de overheid. ,,De organisatie heeft bijgedragen aan de concentratie in de intensieve veehouderij. Mede daardoor is de ZLTO rijk geworden. Daaruit vloeit een verantwoordelijkheid voort voor een goede afbouw.''

Binnen de ZLTO bestaat een sociaal fonds voor boeren en tuinders in financiële problemen. Dat fonds is met 6,5 miljoen gulden echter veel te klein om alle boeren die schade lijden te helpen. De ZLTO heeft geen plannen voor een speciaal steunfonds.

Vice-voorzitter W. van Gemert van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) zegt dat de zuidelijke boerenbond meer denkt aan winst maken dan aan belangenbehartiging. ,,Het is toch onvoorstelbaar dat dertig tot veertig procent van de varkenshouders in Brabant op rand van afgrond staan en hun organisatie, die bulkt van het geld, niet royaal over de brug komt. En dan blijven de leden ook nog trouw hun contributie betalen.''

Voor Van Gemert is het duidelijk: ,,Als pater Van den Elsen (de oprichter van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond die voorafging aan de ZLTO, red) uit zijn graf zou opstaan en zag wat er van zijn coöperatie geworden was, zou hij ZLTO-voorzitter Anton Vermeer een draai om zijn oren geven.''