Akkoord over aanpak wachttijd in de zorg

Mensen die verpleeghuiszorg, thuiszorg of dagbesteding in de gehandicaptenzorg nodig hebben moeten deze hulp binnen zes weken krijgen. Voor 80 procent van hen moet dit binnen vier weken gebeuren. Voor hulp in inrichtingen of verzorgingshuizen moet zijn de normen 13 weken en acht weken. Deze streefnormen moeten uiterlijk 1 januari 2003 zijn bereikt, zo hebben de zorgverzekeraars met de belangenorganisaties afgesproken. Op dit moment is niet nauwkeurig bekend hoeveel mensen op de verschillende vormen van hulp wachten en hoe lang. Volgens laatste schattingen zouden 8.800 mensen op verpleeghuiszorg, tussen de 22.000 en 26.000 op thuiszorg, 6.000 tot 8.000 op gehandicaptenzorg en 20.000 op een plaats in een verzorgingshuis wachten. De streeftijden kunnen worden beschouwd als aanvaardbare wachttijden, een norm die de rechter eind vorig jaar hanteerde.