VSB POËZIEPRIJS

– De jury van de VSB Poëzieprijs heeft zes dichtbundels voorgedragen. Het gaat om: Piet Gerbrandy Nors en zonder haten, Stefan Hertmans Goya als hond, C.O. Jellema Droomtijd, Frank Koenegracht Alles valt, K. Michel Waterstudies, Leonard Nolens Voorbijganger. De prijs groot 50.000 gulden, wordt op 8 juni uitgereikt.