Rechter: hof mag getuige niet horen

Justitie voelt zich in de zaak-Bouterse ,,klem zitten in de draaideur''. Dit verklaarden de openbare aanklagers gisteren na een verbod van de Haagse rechter om een getuige op te roepen voor verhoor voor het hof.

Tijdens het hoger beroep tegen de van drugshandel verdachte Bouterse bepaalde het gerechtshof dat onder anderen de getuige E.P. voor het hof moet worden verhoord. E.P. was vroeger een anonieme getuige die alleen bij de rechter-commissaris in beslotenheid kon worden verhoord. Door een fout van de rechter lekte zijn identiteit uit en daarom vond het hof dat men hem ook zelf kon verhoren.

Tegen dit besluit spande E.P. een kort geding aan. Hij wil niet rechtstreeks voor het hof door raadslieden worden ondervraagd, maar hij vindt volgens zijn raadsman C. van Bavel dat hij als bedreigde getuige moet worden behandeld. Bij de rechter-commissaris zijn meer waarborgen om zijn identiteit te beschermen.

Het OM bevindt zich nu in de unieke situatie dat de president van de rechtbank oproeping van een getuige verbiedt die het – hiërarchisch hogere – gerechtshof verlangt. Justitie zegt serieus een spoedappèl te overwegen tegen de uitspraak van de rechtbank. De advocaat van Bouterse, A. Moszkowicz, zegt dat als het OM niet de voor morgen geplande oproeping van E.P. regelt, justitie in de hele strafzaak niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens het niet naleven van een opdracht van het gerechtshof. Justitie had de kwestie vandaag in beraad.

In de speciaal beveiligde rechtszaal in Rotterdam hoorde het hof gisteren de Amerikaanse getuige William Wolfe. Hij legde uit hoe Bouterse hem – in de marge van besprekingen die werden gevoerd om via fraude Duitse beleggers te tillen – begin jaren negentig aanbood in cocaïnehandel deel te nemen.

Wolfe heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse politie FBI. In ruil voor openheid heeft hij een lagere straf gekregen voor de gepleegde fraude. De FBI begeleidde Wolfe naar Nederland. Wolfe vertelde hoe Bouterse hem een coke-laboratorium had getoond in het Surinaamse binnenland. De Amerikaan had naar eigen zeggen afgezien van samenwerking op drugsgebied.

In de rechtszaal deed zich gisteren een incident voor toen Wolfe aanvankelijk weigerde om Moszkowicz informatie te geven over zijn huidige werk. Wolfe zei bang te zijn dat de ,,killer-client'' van Moszkowicz hem anders achterna zou komen. De getuige moest dat terugnemen.

Het hof hoort vrijdag een anonieme getuige van wie eerder ook de identitiet uitlekte. Hij zal volgens zijn advocaat M. Oosterveen wel gewoon verschijnen. De getuige zal in de zaal plaatsnemen in een gesloten cabine en met stemvervormer praten. Pers en publiek mogen het verhoor niet bijwonen.