PvdA wil 9 miljard extra uitgeven

. De Partij van de Arbeid wil de komende vier jaar een bedrag oplopend tot negen miljard gulden extra per jaar investeren in de samenleving.

Daarmee wil de partij naar een ,,nieuwe balans'' tussen lastenverlichting, aflossing van de staatsschuld en nieuwe uitgaven. De PvdA sluit niet uit dat daarvoor de huidige begrotingsafspraken op de helling moeten.

Dat blijkt uit het rapport Kracht en Kwaliteit dat fractievoorzitter Melkert gistermiddag presenteerde. Het rapport is het resultaat van ,,een maandenlange inspanning'' van vijf werkgroepen binnen de partij die zich hebben gebogen over de verdeling van de miljardenmeevallers.

De PvdA wil de komende jaren vooral investeren in onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur. Niet alleen de resterende twee jaar van deze regeerperiode, maar ook de periode daarna vraagt volgens Melkert om dergelijke ,,intelligente investeringen''. Het stuk dient dan ook als ,,beoordelingskader'' van de laatste twee jaar van Kok-II en als voorschot op een nieuw verkiezingsprogramma van de PvdA. De partij wil vooral extra geld voor computers in het onderwijs, verkorting van wachtlijsten en verbetering van het milieu.

In totaal verwacht de PvdA de komende drie à vier jaar uiteindelijk 9 miljard gulden aan structurele investeringen nodig te hebben, bijna het dubbele van de extra uitgaven zoals gepland in het regeerakkoord. Daarbovenop wil de partij ook nog eens 16 miljard gulden eenmalig extra investeren, voornamelijk in infrastructuur en zorg.

Melkert wilde gisteren niet nader ingaan op de financiering van de PvdA-voorstellen. ,,We gaan uit van het doel en dat is investeren in de samenleving'', aldus Melkert. ,,Het is te vroeg om over een aanpassing van de begrotingssystematiek te praten. We wachten af waar het kabinet mee komt'', aldus Melkert.

Voor de structurele extra uitgaven van negen miljard denkt de partij genoeg te hebben aan de uitgavenmeevallers van de komende jaren. Die mogen volgens de huidige afspraken vrij worden besteed. Minister Zalm heeft al aangegeven voor de komende twee jaar jaarlijks drie miljard gulden extra te kunnen besteden.

De incidentele extra investeringen kunnen wat de PvdA betreft grotendeels uit het zogenoemde FES worden betaald. Dit infrastructuurfonds wordt voornamelijk gevoed door aardgasbaten. De aardgasopbrengsten liggen hoger dan eerder was begroot, doordat de aardgasprijs is gekoppeld aan de olieprijs.

Om extra geld uit het FES te kunnen inzetten, wil de PvdA de spelregels voor stortingen in en bestedingen uit het FES aanpassen. Nu mogen de gelden uit dit fonds slechts gebruikt worden voor `harde infrastructuur'.

De PvdA wil het geld ook kunnen inzetten voor onder meer computers en investeringen in het zogenoemde Kennisnet.

PVDA-PLAN:: via www.nrc.nl/DenHaag