Positie staatshoofd 3

Het beste resultaat van Th. de Graafs ideeën over de macht van het staatshoofd zal hopelijk en waarschijnlijk zijn dat hij enige kans op een burgemeesterschap, commissarisschap, ministerschap of andere belangrijke publieke functie, definitief verspeeld heeft, mits uiteraard het huidige stelsel in stand blijft.

    • Mr. Ch.A.Blomjous