Positie staatshoofd 2

Over de denkbeelden die de laatste tijd de ronde doen inzake de toekomstige plaats van het koningschap in Nederland, kan een ieder zijn mening hebben. Maar wat de vice-president van de Raad van State, Mr H.D. Tjeenk Willink, al of niet in opdracht of met medeweten van de president van dat college, afgelopen zaterdagavond op de televisie verkondigde, is gevaarlijke onzin die niet onweersproken mag blijven.

Het ondermijnt de grondslagen van het Nederlandse staatbestel om de koningin naar voren te schuiven als degene die onze democratie zou moeten beschermen tegen politici die de grondwet naar hun hand zouden willen zetten.

De gedachte dat wij zonder koningin minder goed in staat zouden zijn om immigranten het gevoel te geven dat zij hier welkom zijn, is al even beschamend. Onze grootste reputatie op dit punt hadden wij tijdens de Republiek.

    • Mr. L. Prakke