Positie staatshoofd 1

Het is eigenlijk jammer, dat ik mijn lidmaatschap van D66 al een paar maanden geleden heb opgezegd. Dit zou zo'n goed moment geweest zijn. Want het `niet meer van deze tijd' zijn waar meneer De Graaf de monarchie van beticht is nou precies waar bij D66 de schoen wringt. Er zit niemand meer te wachten op die ideeën waar D66 vierendertig jaar geleden mee gekomen is. En al helemaal niet op wat meneer De Graaf afgelopen week op tafel heeft gelegd.

Een republiek cq beperking van de rol van de koning(in) wordt steevast gebracht als `democratisch'. Het vervelende voor de republikeinen is alleen, dat er voor bijna niets in Nederland zo'n grote en constante democratische meerderheid is als nou net voor de monarchie. Zijn ze zo naïef die republikeinen? Zijn zij drammers? Of willen ze graag af van de enige functionaris die niet afhankelijk is van hun eigen kring van bestuurders, topambtenaren en de daarmee in symbiose levende journalisten?

Al vierhonderd jaar ziet `het volk' juist graag, dat de Oranjes de Haagse regenten een beetje in de gaten houden. Heel verstandig. Meer evenwicht in de machtsverdeling tussen politici en onafhankelijk staatshoofd zou eerder wenselijk zijn dan verdere afbraak van de laatste.

Democratie is mooi, maar niet onfeilbaar zoals de geschiedenis leert. Democratie zorgt niet voor eenheid in een multiculturele samenleving, onder omstandigheden wellicht zelfs het tegendeel. Ook de democratie moet niet de onbeperkte macht hebben. Maar dat soort nuchterheid is niet besteed aan hen, die democratie tot een geloof of op z'n minst een levensstijl hebben gemaakt. En daarom ben ik weg na twintig jaar.

    • Theo van der Zalm
    • Oud-Raadslid Gemeente Ede