Overheid neemt spoorbeheer over

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft een principe-akkoord bereikt met de Nederlandse Spoorwegen over de overname van vier zogeheten taakorganisaties. Deze houden zich onder meer bezig met het beheer en de aanleg van het spoor.

Met ingang van volgend jaar zullen NS Railinfrabeheer (aanleg en beheer van het spoor), Railned (toedeling capaciteit en toezicht op veiligheid), NS verkeersleiding en NS Railinfra Trust (vennootschap voor de juridische eigendom van de spoorinfrastructuur) direct onder de overheid vallen.

De overname werd al enige tijd verwacht. Ze maakt deel uit van de verzelfstandiging van de NS, waarbij de vervoerstaken van het spoorbedrijf gescheiden worden van de aanleg en beheer van de infrastructuur. Overheid en NS zijn ook op grond van Europese regels tot een dergelijke ontvlechting van taken gehouden.

Minister Netelenbos en NS bestuursvoorzitter Den Besten tekenen vanmiddag een voorlopige overeenkomst. Later dit jaar volgt een definitief akkoord, zo is de bedoeling. Het ministerie en de NS bereidden de overname in nauwe samenwerking voor.

Sinds het begin van de verzelfstandiging in 1995 opereerden de vier taakorganisaties al op enige afstand van de NS. Ze werkten toen voor rekening en in opdracht van de overheid. De ontvlechting tussen vervoerstaken en infrastructuur liet in de praktijk echter nog wel eens te wensen over. Zo hekelde de Rekenkamer vorig jaar de wijze waarop vertrouwelijke gegevens over NS-concurrent Lovers bij andere NS-organisaties waren terechtgekomen.