New York Review of Books

De Westerse democratieën hebben zich de kans laten ontglippen om van de voormalige Sovjet-Unie een open samenleving en een markteconomie te maken. De regeringen Bush, Thatcher en Kohl zagen af van een soort Marshallplan, omdat de overheidsbemoeienis die daaraan eigen is strijdt met de principes van de vrije markt. George Soros, topman van Soros Fundmanagement, betoogt in de New York Review of Books dat het marktfundamentalisme daarom de oorzaak is van de economische en politieke positie waarin Rusland zich nu bevindt.

Omdat er een juridische infrastructuur ontbrak, gebruikten de managers van de staatsbedrijven de privatisering van het grote bedrijfsleven bijna uitsluitend om zichzelf te verrijken, waarbij ze de opbrengsten verstopten in particuliere ondernemingen gevestigd op Cyprus. Daarnaast ontstond een aandelenbeurs voordat er een organisatie was om alles goed te laten verlopen. Daar kwam bij dat de buitenlandse hulpverlening werd overgelaten aan het IMF en de Wereldbank, instellingen die niet goed geëquipeerd zijn voor het werk in een land als Rusland. De kern van hun werkwijze is dat ze de hulp intrekken zodra de regering van het te helpen land niet voldoet aan de voorwaarden. In elk land waarvan de regering niet capabel is staat die werkwijze garant voor mislukking van het hulpprogramma.

De auteur herinnert eraan dat hij er in 1992 in de Wall Street Journal voor pleitte de IMF-lening van vijftien miljard dollar aan Rusland te bestemmen voor het uitbetalen van de sociale uitkeringen waaronder de pensioenen. Als dat was gebeurd zouden de Russen een veel minder vijandige houding tegen het Westen hebben aangenomen dan nu het geval is. Volgens Soros is de Russische zakenman Boris Berezovsky, als hoofd van de roofkapitalisten, de grote boosdoener. Omdat deze geen kans ziet zich te handhaven in een legale sfeer doet hij zijn uiterste best de situatie te houden zoals hij is door de top van de politiek aan zich te verplichten. Tekenend voor de wereld volgens Berezovsky is dat hij Jeltsins schoonzoon directeur van Aeroflot maakte, dat deze onmiddellijk een rekening opende op naam van een Zwitserse firma, speciaal voor het onderbrengen van de harde buitenlandse valuta, en dat de naam van de firma, Forus, volgens Soros' Russische zegslieden letterlijk `for us' betekent.

www.nybooks.com

BusinessWeek

Is het feest voorbij? Is het tijd voor afrekenen? Nee hoor, stelt BusinessWeek de lezers gerust, het is niet zo dat de nieuwe economie weer plaats moet maken voor de oude, maar wel dat de beleggers op zoek zijn naar kwaliteit in beide delen van de economie. De markt corrigeert de overwaardering van de nieuwe en de onderwaardering van de oude economie. Jammer voor al diegenen die Internet-aandelen kochten met geleend geld, maar goed voor de markt als geheel. De economie blijft in vorm. De cijfers over consumptie, productie, en productiviteit handhaven zich op hetzelfde niveau, de inflatie blijft matig, en de stijging van energieprijs is ook al weer afgevlakt. Maar belangrijker nog is de ontwikkeling van de winstcijfers. Sommige analisten hebben hun verwachtingen opgeschroefd. Andere, onder wie die van J.P. Morgan, menen dat de topvijfhonderd van het Amerikaanse bedrijfsleven gemiddeld 22 procent is overgewaardeerd. Zij verwachten dat de inflatie en de rente binnenkort zullen stijgen. Volgens het blad is de Internet-gekte op de markt voorbij. Wie nu wat wil verdienen moet in de infrastructuur zitten, waar de Internet-ondernemingen hun geld besteden. Ook de detailhandel kan profiteren van de ontwikkeling. Want naarmate de waarde van de Internet-bedrijven daalt, komen ze eerder in aanmerking voor overname.

www.businessweek.com

    • Herman Frijlink