Miller vindt tarief WOL `normaal'

Commissaris A. Miller van World Online vindt de opties ter waarde van tientallen miljoenen guldens die hij heeft ontvangen niet meer dan een normale beloning voor zijn adviseurschap bij het bedrijf.

Zijn belangen in Baystar en bedrijven als Pets.com en Mamamedia waarin ook World Online participeert zijn naar zijn mening te klein om relevant te zijn voor beleggers. Dat zegt Miller, bekritiseerd wegens vermeende belangenverstrengeling, in een interview met deze krant. ,,De opties die ik bedongen heb bedroegen ongeveer een half procent van de uitstaande aandelen van World Online'', aldus Miller. ,,Dat was mijn vraagprijs. Adviseren is mijn werk. Ik krijg jaarlijks tientallen aanbiedingen om toe te treden tot raden van commissarissen. Voor minder had ik het niet gedaan. Voor mijn rol als adviseur en commissaris bij [de Amerikaanse risico-investeerder] CMGI heb ik ook een half procent bedongen. En dat belang is veel meer waard dan mijn aandeel in World Online.''

Volgens Miller, voormalig directeur van Intel en in mei vorig jaar bij World Online aangetreden, is het een goede zaak dat zijn financiële belangen dankzij het optiepakket parallel lopen met die van World Online. Over zijn investeringen in Pets.com en Mamamedia, bedrijven waarin ook World Online participeert zegt Miller: ,,Daar is niets mis mee. Het zijn goede bedrijven. Ik ken de topmannen en heb ze geïntroduceerd bij World Online. De bedrijven zijn terug te vinden op mijn website. Ik heb geprobeerd in die dingen zo transparant mogelijk te zijn.''

Miller zegt dat hij ,,alle informatie'' heeft verstrekt waar adviseurs van de beursgang hem om hebben verzocht: ,,Er is alleen gevraagd naar investeringen van materieel belang. Normaal gesproken betekent dat meer dan vijf procent. Naar kleinere belangen is mij niet gevraagd en ik denk ook niet dat dat gepast zou zijn geweest.'' Millers belang in Baystar, het Amerikaanse investeringsfonds dat kort na de beursgang aandelen World Online verkocht, bedraagt volgens hem slechts eentiende procent. Het aandeel van zijn Baystar belegging in zijn totale bezittingen bedraagt ongeveer een procent.

Miller verwacht dat de plannen voor Wolstar, een gezamenlijke investeringsmaatschappij voor Internetbedrijven waarin Baystar en World Online in het tweede kwartaal van dit jaar zouden participeren voorlopig de ijskast ingaan.