EU en Moskou

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken willen voorlopig geen maatregelen nemen tegen Rusland, zoals vorig week is geëist door de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. De Duitse minister Fischer toonde wel begrip voor de assemblee, die volgens hem ,,een geëigende reactie'' heeft gegeven op het Russische optreden in Tsjetsjenië, door Rusland het stemrecht te ontnemen in afwachting van de schorsing van het land als lid van de raad. Maar de EU-ministers hebben hun Russische collega Ivanov gisteravond verzekerd zijn land niet te willen isoleren.