Drie mille premie voor bollebozen

Middelbare scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van 7,5 of hoger krijgen 3.000 gulden als zij zich inschrijven voor de studie informatica aan de Universiteit Leiden. De universiteit wil met deze steun getalenteerde eerstejaarsstudenten voor informatica aantrekken. Het geld komt uit een speciaal fonds met middelen uit contractonderzoek en -onderwijs.