DOELGROEP: ALLOCHTONEN

,,Twintig jaar geleden'', zegt eindredacteur Ahmet Azdural, ,,luisterde zeker 90 procent van de Turkse gemeenschap in Nederland (circa 268.000 nu) naar Nieuws en actualiteiten in het Turks.''

Inmiddels is de luisterdichtheid van het programma, dat elke werkdag van 19.00 tot 19.45 uur op Radio 5 wordt uitgezonden, tot 16 procent gedaald. Azdural wijt de neergang voornamelijk aan de schotel, waarmee zeker 10 tot 12 Turkse televisiekanalen in Nederland te ontvangen zijn. Veel Turkse mensen in Nederland volgen het nieuws over hun land van herkomst nu op die manier. Als gevolg hiervan richt Nieuws en actualiteiten in het Turks zich vrijwel geheel op de nieuwsontwikkelingen in Nederland zelf. Zo was er de afgelopen zeven weken onder meer aandacht voor het omstreden onderwerp Het Multiculturele Drama. ,,We hebben vooral de Turken in Nederland zelf aan het woord gelaten. Die ontbraken in de Nederlandse pers veelal in de discussies over dit onderwerp.''

Azdural (rechts op de foto) is sinds 1983 bij het programma betrokken. Volgens hem was de VARA de eerste omroep die kwam met speciale programma's voor buitenlanders. In 1963 ging zij van start met het draaien van `buitenlandse grammofoonplaten' voor wat toen nog Turkse en Marokkaanse `gastarbeiders' heetten. Rond 1970 werden die rubrieken volgens Azdural overgenomen door de NOS, die er informatieve programma's van maakte.

Tegenwoordig ziet Azdural zijn programma ,,als een brug tussen de Nederlandse en de Turkse samenleving in Nederland''. Elke dinsdag van de maand wordt een `phone-in' gehouden waarin luisteraars worden opgeroepen hun mening te geven over heikele onderwerpen zoals recentelijk eerwraak of de omtreden bewering van hoogleraar psychologie Dolph Kohnstamm dat moderne, westerse mensen over een gen beschikken dat hen extra werklust geeft. ,,Soms worden we in 20 minuten tijd wel door 4.000 mensen gebeld.'' Een indicatie, volgens hem, dat het radioprogramma nog steeds in een behoefte voorziet. Toch merken de Turkse radiomakers dat politiek geladen onderwerpen als bijvoorbeeld de kwestie van de Koerden in Turkije zich nog steeds moeilijk lenen voor publieke discussies. ,,Het radioprogramma wordt dan gebruikt als een uitlaatklep voor politieke standpunten in plaats van dat het een podium is voor discussie.'' Mede daarom organiseert de redactie alleen nog phone-ins over onderwerpen die in Nederland spelen.