Brinkhorst wil aantal kippen beperken

Het aantal kippen in Nederland mag niet boven de huidige 105 miljoen uitkomen. Dat is de Tweede Kamer gisteren overeengekomen met minister Brinkhorst (Landbouw). Om de groei van de pluimveestapel te beteugelen wil Brinkhorst een systeem van pluimveerechten instellen. Het systeem zal tijdelijk zijn. Over enkele jaren gelden de Europese mestnormen zoals die door Brinkhorst zijn vastgelegd in de Integrale Aanpak Mestproblematiek. Pluimveehouders zullen dan, net als varkenshouders, contracten moeten sluiten met akkerbouwers om hun mest kwijt te raken. Op verzoek van CDA-Kamerlid Meijer zal Brinkhorst deze week met de Nederlandse Organisatie Pluimveehouderij (NOP) bespreken of pluimveehouders onevenredig zwaar belast worden met het huidige maximum. (Haagse Redactie)