Belgrado zet campagne tegen vrije media voort

Het Joegoslavische regime zet zijn campagne tegen onafhankelijke en oppositiemedia voort. In de stad Niš ging de oppositie gisteren uit protest de straat op.

Studio B, een televisiestation dat eigendom is van de door de oppositie beheerste gemeente Belgrado, werd gisteren veroordeeld tot een boete van 450.000 dinar (45.000 dollar) wegens schending van de informatiewet. Die wet, die algemeen wordt gezien als een instrument om kritische media in toom te houden, verbiedt het afdrukken of uitzenden van kritiek op de regering. Studio B had melding gemaakt van een verklaring van een oppositiepartij over de betrokkenheid van een politiegeneraal bij een vermeende moordaanslag op oppositieleider Vuk Draškovic. De politiegeneraal diende een klacht tegen de zender in.

Het is de derde keer in een jaar dat Studio B een zware boete krijgt. De vorige boetes – samen omgerekend 67.000 dollar – werden betaald door de Belgradose gemeenteraad, die wordt gedomineerd door de partij van Draškovic. Dergelijke boetes maken vaak een eind aan het bestaan van de veroordeelde media. Studio B liet gisteren weten ditmaal te weigeren de nieuwe boete te betalen.

In de stad Niš gingen gisteren tienduizend aanhangers van de oppositie de straat op om tegen de voortdurende campagne van het regime tegen de onafhankelijke media te protesteren. Ze scholden het bewind uit voor `Rode Bandieten' en luisterden naar toespraken van de belangrijkste oppositieleiders.

Aanleiding voor de demonstratie was de boete waartoe vorige week het plaatselijke blad Narodne Novine werd veroordeeld. Het blad moet omgerekend 35.000 dollar betalen wegens een kritische opmerking over de recrutering van plaatselijke reservisten door het Joegoslavische leger.

Het ziet er niet naar uit dat de regering in Belgrado haar campagne tegen de media, die begin maart begon, wil staken of matigen. Gisteren diende de Servische minister van Cultuur een klacht in tegen het prominente onafhankelijke blad Vreme wegens kritische opmerkingen in een in Vreme afgedrukt vraaggesprek. De klacht tegen het blad wordt vandaag behandeld.

De campagne tegen de media wordt niet alleen via de rechter gevoerd: onafhankelijke radio- en televisiestations zijn gesloten nadat hun apparatuur door de politie kort en klein was geslagen of nadat ze hun vergunning waren kwijtgeraakt. Eén populair en kritisch blad werd het zwijgen opgelegd omdat er tien jaar geleden een fout zou zijn gemaakt bij de privatisering.