Akkoord over cd-rom met recensies

De uitgever van een cd-rom met 50.000 literaire recencies, de LiteRom, gaat 500.000 gulden vergoeding betalen aan de auteurs van die recensies. Dat zijn uitgever Biblion, de journalistenvakbond NVJ, organisaties van schrijvers (VvL) en uitgevers overeen gekomen.

Met dit akkoord is een einde gekomen aan een langlopend conflict tussen de auteurs en het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC), die in 1993 de LiteRom uitgaf, bestemd voor bibliotheken, zonder dat de auteurs hierin werden gekend.

Schrijver Hans Warren leidde het protest tegen deze gang van zaken. Hij heeft laten weten tevreden te zijn met de uitkomst, nu voortaan vijftig procent van de winst van cd-rom gereserveerd is voor de vergoeding van auteurs.