Verstand: subsidie ouderschapsverlof

Staatssecretaris Verstand (Emancipatie) wil werkgevers een subsidie geven van maximaal zevenhonderd gulden per werknemer per maand als zij hun personeel betaald ouderschapsverlof geven. Dit stelt zij voor in een notitie die het kabinet waarschijnlijk vrijdag gaat bespreken.

Het voorstel betreft een fiscale vergoeding voor werkgevers van vijftig procent indien zij zeventig procent van het minimumloon (ongeveer 1.400 gulden netto per maand) uitkeren bij wijze van betaald ouderschapsverlof. Het voorstel zou het rijk ongeveer 250 miljoen gulden kosten.

Er bestaat al een regeling voor onbetaald ouderschapsverlof. Daarin is geregeld dat werknemers met kinderen tot acht jaar recht hebben op drie maanden voltijds ouderschapsverlof.

In zes procent van de afgesloten cao's wordt ouderschapsverlof wel doorbetaald.

Met haar voorstel wil Verstand bevorderen dat meer mannen ouderschapsverlof opnemen. Nu zijn het vaak de vrouwen die onbetaald verlof of zelfs ontslag nemen als zij kinderen krijgen, omdat vrouwen veelal de minstverdienende partner zijn.

Uit onderzoek blijkt dat meer mannen gebruik zouden maken van de regeling als zij deels doorbetaald worden.

Vakcentrale FNV reageert verheugd op de plannen. ,,Door ouderschapsverlof te subsidiëren zal het aantal werkgevers dat betaald ouderschapsverlof geeft toenemen. De volgende stap moet zijn dat werknemers een wettelijk recht op betaald ouderschapsverlof krijgen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de cao's'', aldus een woordvoerder.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft echter bezwaren tegen het voorstel. ,,We willen eerst meer duidelijkheid over de duur van de regeling. De eventuele afspraken die hierover in de cao's worden gemaakt, gebeuren bij de gratie van de subsidie. Als die wegvalt moeten de werkgevers ineens alle kosten dragen'', aldus een woorvoerder.