Rentestap Europese Centrale Bank verwacht

De financiële markten houden rekening met de kans dat de Europese Centrale Bank donderdag de rente verhoogt.

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft `waakzaam' voor mogelijke inflatiedruk in de eurolanden, zo kondigde ECB-president Wim Duisenberg vorige maand aan. Met die formulering bereidde hij de financiële markten voor op een renteverhoging. Half maart verhoogde de ECB haar rentetarieven voor het laatst, met een kwartprocentpunt tot 3,5 procent voor het belangrijkste tarief, de basis-herfinancieringsrente.

De verwachting is dat de ECB donderdag een renteverhoging aankondigt. Tot voor kort werd die niet voor mei verwacht, maar tussentijdse uitspraken van ECB-bestuurders dat de rente laag is en het risico op inflatie stijgt, wijzen op een vroege renteverhoging.

Vorige maand bleek de groei van de geldhoeveelheid in de landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) al onverwachts hoog (6,2 procent in februari, terwijl de referentiewaarde van de ECB 4,5 procent is), wat een voorteken van hogere inflatie kan zijn. Ook de hogere olieprijs, die doorgaans leidt tot hogere consumentenprijzen, kan daaraan bijdragen.

De ECB hanteert een inflatie van maximaal 2 procent als limiet voor de eurolanden. Die grens komt steeds dichterbij. In Duitsland, Italië en België is de inflatie de afgelopen maand gestegen en Frankrijk maakt morgen inflatiecijfers bekend. Een stijging kan de inflatie in de EMU doen oplopen tot boven de 2 procent.

Overigens verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de inflatie in het eurogebied over 2000 zal toenemen van gemiddeld 1,2 procent tot 1,7 procent op jaarbasis. Aan het einde van het jaar zal het tempo van de geldontwaarding terugzakken tot 1,5 procent. De inflatie blijft in dat scenario ruim binnen de door de Europese Centrale Bank gehanteerde norm voor prijsstabiliteit. Wel verhoogde het IMF onlangs zijn prognose voor de economische groei in de eurolanden. Het IMF gaat dit jaar uit van een groei van 3,3 procent, een procentpunt meer dan in 1999.