Parlement brengt in Slovenië regering ten val

In Slovenië is zaterdag de regering van premier Janez Drnovšek gevallen. Het parlement onthield hem instemming met een vergaande wijziging van het kabinet. Het parlement heeft nu een maand de tijd om een nieuwe premier aan te wijzen.

De regeringscrisis is het resultaat van een breuk in de regerende coalitie. De Volkspartij, die de afgelopen jaren heeft geregeerd samen met Drnovšeks liberaal-democraten en de bejaardenpartij DeSUS, trok onlangs haar ministers terug. De Volkspartij wil verder gaan met de oppositionele christen-democraten. Drnovšek verving de weggelopen ministers van de Volkspartij door acht partijloze deskundigen. Zaterdag onthield het parlement de nieuwe regering echter zijn steun. Met 55 tegen 31 stemmen bij vier onthoudingen werd het vertrouwen in de nieuwe regering geweigerd, hetgeen Drnovšek er vervolgens toe bracht af te treden.

Drnovšek, die acht jaar lang aan het bewind is geweest, klaagde dat het tijdstip van de crisis buitengewoon slecht uitkomt, gezien het stadium waarin de onderhandelingen met de Europese Unie over de toetreding van Slovenië zich bevinden. ,,Deze [parlementaire] beslissing is slecht voor het land, omdat het werk van de regering tot staan komt op een heel belangrijk moment'', aldus Drnovšek.

De oppositie wil proberen een nieuwe coalitie tot stand te brengen. Die zou moeten bestaan uit de Volkspartij, de christen-democraten en de sociaal-democraten. Samen hebben deze drie partijen echter slechts 44 van de 90 zetels in het parlement en het is niet waarschijnlijk dat ze erin slagen een meerderheid te behalen. Alleen een koehandel met de extreem-rechtse Sloveense Nationale Partij zou haar wellicht die meerderheid kunnen verschaffen. De leider van de Nationale Partij heeft gezegd de oppositie aan een meerderheid te willen helpen als hij zelf minister van Binnenlandse Zaken mag worden. De kans dat hem dat wordt vergund wordt klein geacht.

Als het parlement het binnen een maand niet eens wordt over een nieuwe premier, moet president Milan Kucan vervroegde verkiezingen uitschrijven. De Slovenen moeten in november naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden door Kucan moeten worden vervroegd tot juli. (Reuters, AFP, AP)