Orgaandonatie krijgt stimulans

De overheid gaat druk uitoefenen op burgers om zich als donor in het donorregister te laten inschrijven. Tot dusver trad zij neutraal op en beperkte zij zich in de voorlichting tot de wenselijkheid zich al dan niet als donor in het register in te schrijven. Dit schrijft minister Borst (Volksgezondheid) in het plan van aanpak waarmee zij beoogt het aantal voor transplantatie beschikbare organen op te schroeven. Borst wil ook degenen die zich niet hebben laten inschrijven in het donorregister opnieuw benaderen. Zij zoekt nog uit hoe ze dit kan doen zonder de wet – die dit verbiedt – te overtreden.