Noord-Australië past omstreden strafstelsel aan

De Australische premier John Howard heeft een akkoord bereikt met de deelstaat Northern Territory over verzachting van de mandatory sentencing, het omstreden strafstelsel waarbij plegers van diefstallen en andere kleine misdrijven automatisch gevangenisstraf krijgen opgelegd bij recidive. Afgesproken is dat mandatory sentencing niet langer zal worden toegepast voor kinderen onder de achttien jaar. Ook zal de federale regering financiële steun geven voor alternatieve straf- en opvangmogelijkheden voor jeugdige misdadigers.

Op het stelsel van mandatory sentencing , dat geldt in Northern Territorities en in enigszins mildere vorm in West-Australië, is de afgelopen weken scherpe kritiek gerezen, recentelijk nog eens gevoed door de zelfmoord van een 15-jarige Aboriginal-jongen in een cel in Darwin. Volgens tegenstanders krijgen in de praktijk vooral jonge Aboriganals verplicht gevangenisstraf opgelegd, en is het strafstelsel om die reden discriminerend. Vorige maand kreeg Australië op dit punt ook scherpe kritiek te verduren in Genève van de commissie van de Verenigde Naties die toezicht houdt op naleving van de internationale conventie tegen rassendiscriminatie.

Ook premier Howard is niet erg gelukkig met het systeem van mandatory sentencing, maar hij heeft altijd geweigerd om in te grijpen. Volgens hem behoort het justitiële beleid tot de bevoegdheden van de deelstaten, en kan Canberra op dat vlak de regering van de deelstaten niet terzijde schuiven. Met het nu gesloten compromis hoopt Howard tegenstanders van het strafstelsel de wind uit de zeilen te nemen. Er komt onder andere extra geld voor tolken voor Aboriganal-verdachten.(AP)