Moderne monarchie?

D66-leider De Graaf meent dat er een maatschappelijk en politiek debat nodig is over modernisering van de monarchie. Hij stelt dat de opvolger van koningin Beatrix niet langer formeel lid moet zijn van de regering (artikel 42 lid 1 van de Grondwet). Het staatshoofd zou ook niet meer betrokken moeten zijn bij kabinetsformaties en het lidmaatschap en voorzitterschap van de Raad van State moeten opgeven.

Op de website van NRC Handelsblad wordt een discussie gevoerd over modernisering van de monarchie. Moet het erfelijke staatshoofd op afstand van de politiek worden geplaatst? Of is er geen enkele aanleiding om de rol van de Koning(-in) in het staatsbestel te wijzigen?

Voor bijdragen aan deze discussie: zie www.nrc.nl/DenHaag.