Meer borden

Automobilisten die voor het eerst Rotterdam doorkruisen, moeten even wennen. De voorrang op wegen is in Rotterdam al decennia anders geregeld dan elders in Nederland. In Rotterdam geldt de regel dat rechts voorrang heeft. De stad heeft maar een goede honderd voorrangskruisingen, veel minder dan Amsterdam of andere grote steden. De voorrang is in Rotterdam alleen geregeld op grote doorgaande wegen, zoals de Maasboulevard. Op kruisingen overal elders in de stad is het goed uitkijken.

Bij de afdeling Verkeer en Vervoer van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting leeft de overtuiging dat de simpele regel dat aan rechts voorrang moet worden verleend, effectief is. En waarschijnlijk beter dan voorrangskruisingen. Het bewijs kan niet geleverd worden, maar de statistiek geeft wel een belangrijke aanwijzing: het aantal verkeersongevallen is in Rotterdam tien procent lager dan het gemiddelde van de overige grote steden in Nederland.

De Rotterdamse uitzondering gaat verdwijnen. Drie jaar geleden sloten de rijksoverheid en de wegbeheerders (waaronder de gemeenten) het convenant `Duurzaam Veilig'. De overeenkomst die bedoeld is om het aantal ongelukken in het verkeer terug te dringen, bepaalt dat alle gemeenten een eenduidig beleid gaan voeren. Het programma Duurzaam Veilig omvat drie maatregelen, waarvan de eerste brommers op de rijbaan en niet langer op het fietspad al is ingevoerd. De Rotterdamse politie voorzag eind vorig jaar dat deze overgang tot problemen zou leiden. Maar de afgelopen maanden is geen stijging van ongevallen met brommers geconstateerd, of ze op de rijbaan of soms verplicht nog op een fietspad rijden.

Duurzaam Veilig voorziet voorts in een duidelijke scheiding tussen grote verkeerswegen en wegen in `verblijfsgebieden' binnen het stedelijk gebied. Het verkeer op doorstroomaders krijgt voorrang: er komen in Rotterdam dus vele stoplichten en voorrangsborden bij. En eind dit jaar wordt als sluitstuk de regel ingevoerd dat alle verkeer van rechts, ook het langzame, voorrang moet worden verleend, voetgangers uitgezonderd. Fietsers en paarden, om maar twee voorbeelden van langzaam verkeer te noemen, krijgen op kruispunten dus, als ze van rechts komen, voorrang op auto's. Paarden zijn zeldzaam in het Rotterdamse verkeer, maar fietsers niet.

In een stad waar auto's meer dan elders vrij baan hadden, is de voorrang voor fietsers een nog grotere revolutie dan het verdwijnen van het oude beginsel dat rechts voorrang heeft. In Amsterdam is de anarchie van de fietsers al lang bepalend voor het verkeersbeeld. Op de Rotterdamse wegen heerst nu nog de auto, maar wel veiliger dan elders. Dat is in 2001 afgelopen: het Rotterdamse verkeer wordt dan waarschijnlijk net zo veilig of onveilig als elders.

    • Jan Gerritsen