Innovatieve school kan geld lenen

Onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten, moeten voortaan voor innovatieve projecten geld kunnen lenen bij een investeringsfonds. Minister Hermans (Onderwijs) wil een dergelijk fonds oprichten.

Het ministerie van Onderwijs bevestigt dat er wordt gesproken over de oprichting van een investeringsfonds, maar wil verder geen commentaar geven.

Om te beginnen zou 100 tot 150 miljoen gulden uit de meevallers in het fonds gestort moeten worden, dat per 1 januari 2001 zou kunnen beginnen. Scholen, hogescholen of universiteiten kunnen geld lenen voor initiatieven, ze moeten het geld wel later terugbetalen. Waarschijnlijk zullen de instellingen rente moeten betalen over het geleende bedrag, maar het is onduidelijk hoeveel. Het ministerie kan daar nog niets over zeggen. Het idee past in de denkbeelden van Hermans die het ondernemersschap en vernieuwing in het onderwijs wil stimuleren.

Het gaat om initiatieven die niet voor de reguliere bekostiging in aanmerking komen. Zo zouden hogescholen en universiteiten cursussen kunnen ontwikkelen die ze aanbieden aan bedrijven. Ook een nieuwe methode van muziekles geven via het Internet, uitgedacht door een aantal basisschoolleraren, komt voor financiering uit het fonds in aanmerking. Wel moet er een goed bedrijfsplan aan ten grondslag liggen.

PvdA-Kamerlid M. Hamer vindt het positief dat er geïnvesteerd wordt in het onderwijs en zeker in vernieuwende plannen. Maar ze vindt het ,,heel riskant'' dat het geld moet worden geleend. ,,Dat impliceert dat scholen winst moeten gaan maken, anders kúnnen ze het helemaal niet terugbetalen. Dat vind ik een zeer ongewenste ontwikkeling.''

Hermans lanceerde zijn plan tijdens de begrotingsonderhandelingen in de ministerraad. Het geld dat in het fonds wordt gestort, staat niet op de onderwijsbegroting.

Het fonds moet op afstand van de politiek staan, het ministerie van Onderwijs zal de initiatieven niet beoordelen. Daarvoor moet een onafhankelijk bestuur in het leven worden geroepen. Die moet de initiatieven toetsen aan nog op te stellen criteria.