Hongarije, Roemenië en Servië: watersnood

De Hongaarse regering heeft dit weekeinde de noodtoestand uitgeroepen in het stroomgebied van de Tisza. Het leger is ingezet om dijken langs de rivier te versterken en bewoners te evacueren. Dat gebeurde nadat een oppervlak van bijna 200.000 hectare landbouwgrond was komen blank te staan. Verscheidene dorpen in het uiterste noordoosten waren van de buitenwereld afgesloten.

Het hoge water wordt veroorzaakt door extreme regenval in het Karpaten-bekken in combinatie met het smeltwater uit de Karpaten dat de rivieren in dit gebied jaarlijks doet zwellen. De Tisza bereikte een piek van bijna negen meter hoger dan normaal. Het water is nu op verscheidene plaatsen aan het zakken, maar minister Kálmán Katona van Verkeer en Waterstaat verwacht over ruim een week een nieuwe vloedgolf. Simulatiemodellen geven aan dat Hongarije tussen 20 en 24 april met de hoogste waterstand ooit te maken kan krijgen. Het leger zal daarom de komende dagen met man en macht werken aan de versterking van ruim 2500 kilometer dijk, terwijl de dijken over een afstand van 333 kilometer daadwerkelijk verhoogd zullen worden.

Ook Roemenië heeft de afgelopen dagen te kampen gehad met overstromingen. In het westen van het land werden bruggen weggespoeld en wegen onder water gezet. Zeker zes mensen verdronken.

Hongarije en Roemenië kampen jaarlijks met overstromingen. Milieudeskundigen wijzen er op dat het probleem toeneemt. Ontbossing van de Karpaten leidt ertoe dat er veel meer water wegstroomt dan vroeger. Daarbij komt dat de landbouwgronden in zowel Hongarije als Roemenië slecht onderhouden worden waardoor het water niet weg kan door de sloten en kreken van dit waterrijke gebied. Het gebied dat nu met het hoge water te kampen heeft werd eerder dit jaar verschillende keren getroffen door zeer ernstige milieuvervuiling. Minister Katona verwacht dat een deel van de zware metalen die eerder in de Tisza terecht kwamen door de enorme watermassa zal worden weggespoeld. Inmiddels is ook in het noorden van Servië de noodtoestand afgekondigd.

    • Renée Postma