Behoud vlinders vergt twee miljoen

De komende vier jaar is 2 miljoen gulden nodig om een groot deel van de Nederlandse vlinderpopulatie te redden. De Vlinderstichting hoopt het geld te krijgen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en van natuurbeschermingsorganisaties. Van de 53 vlindersoorten in Nederland staan er dertig op een `rode lijst' met bedreigde soorten. Het ministerie heeft 400.000 gulden uitgetrokken om zes van hen te redden. De overige 24 soorten kunnen gered worden als hun leefgebied beschermd en waar mogelijk hersteld wordt. Hiervoor is nog eens 2 miljoen nodig. (ANP)