Akkoord over bestand in Congo

De strijdende partijen in de Democratische Republiek Congo zijn het zaterdag eens geworden over een nieuw staakt-het-vuren, dat vrijdag moet ingaan. Dit is zaterdag bekendgemaakt aan het eind van een vijfdaagse bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Congolese regering, rebellen en vijf andere bij de oorlog in Congo (Kinshasa) betrokken Afrikaanse regimes (Zimbabwe, Angola, Namibië, Oeganda en Rwanda) in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens het nieuwe akkoord zullen troepenscheidingszones worden ingesteld en zullen waarnemers van de Verenigde Naties een belangrijke rol spelen bij de tenuitvoerlegging van het akkoord. De Veiligheidsraad van de VN heeft onlangs besloten een waarnemersmacht van 5.500 man naar Congo te sturen, op voorwaarde dat het vredesproces nieuw leven werd ingeblazen en een staakt-het-vuren nageleefd. Een hoge VN-functionaris noemde het nieuwe staakt-het-vuren zaterdag een positieve ontwikkeling, mits het werd nageleefd. (Reuters)