Winststijging uitgever Boom Pers

Boeken- en huis-aan-huisbladenuitgever Boom Pers uit Meppel heeft over 1999 het resultaat zien stijgen van 3 naar 4,5 miljoen gulden. De omzet nam toe met 8 procent tot 65 miljoen. Voor 2000 verwacht het bedrijf een lichte autonome groei van omzet en resultaat. (Redactie Economie)