Stedelijk Museum

Met interesse las ik het artikel: `Stedelijk Museum wil school worden' (NRC Handelsblad, 5 april). Ik citeer: ,,Het Stedelijk Museum moet een meer educatieve functie krijgen: het moet een `school' worden waar bezoekers geduldig leren kijken naar kunst [...]''

Nog vers in mijn geheugen ligt de periode dat R. Fuchs directeur van het Gemeentemuseum Den Haag was. Toen de afdeling Educatie toen de traditie hoog wilde houden een `school' te zijn om bezoekers, met name jonge, te leren kijken naar kunst, ontmoetten wij een volkomen gebrek aan belangstelling, om niet te spreken van minachting. Dat hij nu inziet dat hij toen gedwaald heeft. Klasse.

oud-medewerkster afdeling Educatie Gemeentemuseum

    • Nini Jonker