Rechtsherstel

Ik las in NRC Handelsblad van 6 april dat het Centraal Joods Overleg `verbijsterd' is over een veel te laag uitkeringsaanbod van de AEX. Hiervan raak ik op mijn beurt verbijsterd. Ik was het zeer eens met het eerdere standpunt van professor Heertje, dat financiële vergoedingen aan `de' joodse gemeenschap beter anders besteed kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek en onderwijs op het gebied van onze recente geschiedenis.

Willen wij, joodse Nederlanders, ons inderdaad op alle fronten laten compenseren en tegemoetkomen, symbolisch en vooral materieel? Het CJO onderhandelt in ieder geval niet namens mij.

Behalve aan recente geschiedenis, zouden we de beschikbaar gestelde middelen ook kunnen besteden aan studies over fundamentalisme, het uitkeren van `Enttäuschungsgeld' aan de verliezers van destijds, en misschien ook werkloosheidsprojecten voor groepen jongeren elders in Europa. Zou dat niet fantastisch zijn, als ergens een stel hooligans aan fatsoenlijk werk kan worden geholpen dankzij dit soort fondsen. Of denken we dat multiculturele drama's zich bij voorkeur binnen de landsgrenzen voltrekken?

    • Dr. A.L. Goudsmit