Poetin: Kremlin blijft toenadering zoeken tot Europa

Het Kremlin blijft toenadering zoeken tot Europa, ondanks de sancties van de Raad van Europa (opschorting van Ruslands stemrecht en dreigend royement) vanwege de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vrijdag verklaard na afloop van een onderhoud met een hoge EU-delegatie. De strafmaatregelen tegen Moskou zijn volgens hem gebaseerd op ,,een gebrek aan informatie'' over de ware aard van het Tsjetsjeense conflict.

EU-gezant Jaime Gama, de Portugese minister van Buitenlandse Zaken, zei dat Poetin heeft beloofd volgende week ,,een politiek plan'' voor Tsjetsjenië te presenteren. ,,Een positieve ontwikkeling'', meende Gama. ,,Het betekent dat we de kant uit gaan die we willen: richting een politieke oplossing.''

Maar Sergej Jastrzembski, de Kremlinwoordvoerder inzake Tsjetsjenië, haastte zich die mededeling te corrigeren. Rusland zal doorvechten tot de laatste rebellen zijn uitgeroeid, zo benadrukte hij. De ,,politieke oplossing'' waar Gama aan refereerde is volgens hem slechts een blauwdruk voor de wederopbouw en het toekomstige bestuur van de verwoeste Kaukasus-republiek. Eerder op de dag had Jastrzembski aangekondigd dat vertegenwoordigers van de Raad van Europa niet meer in Tsjetsjenië zullen worden rondgeleid.

Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, verklaarde na afloop van de besprekingen met Poetin niet over die boycotmaatregel te zijn ingelicht. Hij beklemtoonde dat gezanten van de EU nog wel welkom zijn in Tsjetsjenië. ,,Wij hopen dat hun bezoek al op 13 en 14 april zal plaatsvinden'', aldus Solana.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, beschuldigde de Raad van Europa van ,,het in de hand spelen van het internationale terrorisme'' door Rusland te straffen voor zijn optreden in de noordelijke Kaukasus. De Russisch-orthodoxe patriarch Aleksi II verwijt mensenrechtengezanten van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties ,,een dubbele standaard'' te hanteren. ,,Ze zien niet wat ze niet willen zien en luisteren niet naar wat ze niet willen horen, maar kijken slechts naar die dingen waar ze van hun opdrachtgevers op moeten letten'', zo sprak de Russische kerkvorst.

    • Frank Westerman