Ophef over Clinton- interview DiCaprio

Dat filmsterren president van de Verenigde Staten kunnen worden, betwijfelt sinds Ronald Reagan niemand meer. Maar dat een Hollywood-acteur zich verbeeldt journalist te kunnen zijn, dát gaat de Amerikaanse pers wat erg ver.

De acteur in kwestie is tieneridool Leonardo DiCaprio, die eind vorige maand namens ABC News president Clinton interviewde. Het vraaggesprek is nog niet uitgezonden, maar de verontwaardiging die er in de Amerikaanse mediawereld over is ontstaan heeft een klein schandaal veroorzaakt dat al spottend Leo-gate wordt genoemd. Dicaprio, de 25-jarige ster van de succesvolle film Titanic (en van de aanzienlijk minder succesvolle film The Beach), is nauw betrokken bij een groot milieufestival dat op 22 april in Washington wordt gehouden. In dat kader zou hij ook meewerken aan een speciaal tv-programma over het broeikaseffect dat ABC eind van de maand uitzendt. Op 31 maart begaf hij zich daarvoor naar het Witte Huis, waar de beroemdste acteur van de wereld en de machtigste president van de wereld op een platje voor de Oval Office een half uur met elkaar converseerden.

The Washington Post berichtte de volgende dag honend over het interview. ,,De werelden van Hollywood, de journalistiek en de politiek omhelzen elkaar steeds inniger'', aldus de krant. ,,Tot nog toe hebben de omroepen de echte nieuwsprogramma's ervan gevrijwaard om beroemdheden als lokkertjes te gebruiken, maar die scheidslijn is nu duidelijk aan het verdwijnen.''

Journalisten van ABC waren zo verbolgen dat hun omroep een serieuze opdracht als een interview met de president had uitbesteed aan een amateur als DiCaprio, dat topman David Westin zich genoodzaakt zag de gemoederen te sussen. Hij stelde zijn medewerkers gerust dat ,,alle rollen van journalisten door journalisten gespeeld moeten worden''.

Bovendien was het nog helemaal niet zeker of het vraaggesprek wel zou worden uitgezonden. En het was eigenlijk ook helemaal geen vraaggesprek, meer een bezoekje. ,,We hebben hem er niet op uitgestuurd om een interview te maken, niemand zou zo stom zijn.'' Het hele idee was volgens Westin afkomstig van de president. Clintons woordvoerder Joe Lockhart sprak dat snel en geërgerd tegen. En DiCaprio liet weten dat het toch echt om een interview ging.

    • Juurd Eijsvoogel