Noodmaatregelen tegen wegsturen gedetineerden

Minister Korthals (Justitie) wil met een aantal noodmaatregelen een einde maken aan het enkele dagen voor de afloop van hun straf naar huis sturen van gedetineerden. Deze week bleek de minister dit te hebben voorgesteld aan enkele penitentiaire inrichtingen. Korthals schrijft nu aan de Tweede Kamer dat hij gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenschap vervroegd uit de inrichting wil ontslaan en dan onder elektronisch huisarrest plaatsen. Ook wil hij voor verdachten gebruik maken van politiecellen, in afwachting van opname in een huis van bewaring. In een enkel geval wil hij de bezettingsgraad van huizen van bewaring verhogen `tot boven de honderd procent'. Er is weliswaar een cellenoverschot, maar door de differentiatie naar typen gedetineerden kunnen deze niet door elke willekeurige gedetineerde worden bezet. Korthals schrijft dat de vervroegde vrijlatingen waarvan nu sprake is te wijten zijn aan een ongewone piek in het aantal detenties.