Maxima (3)

Over de laatste huwelijkskandidate stelt Elsbeth Etty (Z 25 maart): `Wat ouders of familie hebben uitgespookt mag niemand worden nagedragen'. De tegenovergestelde mening ligt nog vers in mijn geheugen: een vorige huwelijkskandidate werd juist op grond van de vermeende verkeerde antecedenten van haar familie (vader en zelfs ooms) gewogen en te licht bevonden.

Het lijkt mij dat wij in Nederland onderhevig zijn aan een behoedzaam geregisseerd massaproces – waarvan de regisseur dezelfde is – dat heeft geleid tot verwerping van de één en moet leiden tot aanvaarding van de ander.

    • A.H. Klokke Epse