Maxima (2)

Elsbeth Etty spreekt de wens uit (Z 25 maart) dat mensen, zelfs vorsten en hun gelieven, hun persoonlijke waardigheid moeten kunnen behouden.

En verder `dat men kinderen niet de fouten en/of misdaden van hun ouders mag nadragen'.

Allemaal waar en zeer humaan, maar in het geval Alexander-Maxima ligt de zaak toch even anders. Alexander is namelijk geen gewone jongen met een baan met goede vooruitzichten.

Het is de bedoeling dat de Prins van Oranje straks onze koning wordt en, als het tot een huwelijk komt, met Maxima als koningin naast zich.

Nu is er met dat meisje niks mis. Wél met haar vader. Als schoonvader heeft hij bij dat huwelijk een belangrijke rol en ook in de toekomst zal de familie bij allerlei festiviteiten en belangrijke gebeurtenissen rond het koningshuis betrokken zijn. En dit is onacceptabel.

Elsbeth Etty zegt `getver' als het om de verloochening van de vader gaat. Onbegrijpelijk. Mag Alex dan niet trouwen met het meisje van wie hij houdt? Natuurlijk. Maar dan wél afstand doen van de troon. En ach, er lopen in Nederland genoeg prinsen rond die een `spoedcursus kroonprins' kunnen volgen.

    • A. van Buuren Amsterdam