KINDERACHTIG 3

Volgens een aantal studenten aan de Universiteit van Amsterdam moet het maar eens afgelopen zijn met de verschoolsing van het Academisch onderwijs. (`Kinderachtig gedoe', W&O 25 maart). Mijn zegen hebben deze studenten. Vaak vertrouwen mijn studenten mij toe, dat het halen van veel tentamens eenvoudig is: je maakt een aantal oude tentamens en je haalt een zes. Academisch vinden ze dat niet, maar zo houd je wel meer tijd over voor andere activiteiten.

Hoe is het zover gekomen? Faculteiten worden in sterke mate betaald naar rato van het aantal binnenkomende studenten en naar rato van de studenten die met een doctoraaldiploma de Universiteit verlaten. Je kunt maar beter veel studenten door het systeem loodsen. We worden beoordeeld door visitatiecommissies onderwijs en daarvoor zijn wij heel gevoelig. Dat leidt tot `actiepunten' om het onderwijs nog studeerbaarder te maken. We worden ook afgerekend op onze publikaties en dus ontstaat er al snel een tweedeling in het personeel. In het eerste jaar wordt veel onderwijs gegeven door mensen, die amper meer een binding met het doen van onderzoek hebben. Zo wordt het onderwijs te veel losgekoppeld van het onderzoek. Maar gegeven de schaarste aan personeel zou ik niet weten hoe het anders zou moeten.

Er moet iets gebeuren, lijkt mij. De Universiteit is vergrijsd, binnen tien jaar verdwijnt er veel personeel. De overheid zou de Universiteiten veel ruimhartiger moeten financieren, opdat wij nu al jonge wetenschappers in vaste dienst kunnen nemen. Want echt, er is maar een werkzaam beleid bij de Unversiteiten en dat is een goed aanstellingsbeleid. Haal de knapste koppen in huis en de rest komt bijna vanzelf. Stop met de visitaties, en financier de Universiteiten ruimhartiger en minder op basis van studentenaantallen.

Vakgroep Econometrie en Operationele Research RU Groningen

    • Dr. J.W. Nieuwenhuis